Βίκτωρας: «Διώκονται για ένα πλημμέλημα που είναι αστειότητα»
«Δεν υπάρχει νόμος που να υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να μεταβιβάσουν το μετοχικό τους μερίδιο», τόνισε μεταξύ άλλων ο Βίκτωρας Μητρόπουλος
Κλείσιμο