Κλειστή λόγω του Ρουβίκωνα την Πέμπτη η Φιλοσοφική
«Τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Σχολής», δηλώνουν οι Πρυτανικές Αρχές και η Κοσμητεία της Σχολής.