Πανταλέων: «Ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν ένας πατέρας μας»
Ο Σωτήρης Πανταλέων τίμησε κι εκείνος με την παρουσία του τον Παύλο Γιαννακόπουλο χαρακτηρίζοντας τον ως «πατέρα»