Για το γόητρο
Αποκλεισμένες και δίχως βαθμολογικό κίνητρο Τρινιντάντ και Γουιάνα.
Κλείσιμο