Οταν σπέρνεις νεκρούς, θερίζεις τρομοκράτες
Ναυάγιο στο Αιγαίο με έξι νεκρά παιδιά. Ο Κώστας Καίσαρης γράφει για τις γενεσιουργές αιτίες του Ισλαμισμού.