Ο Τσιτσάνης και τα χρώματα
Παρά τις προσπάθειες κάποιων να αλλοιώσουν την ιστορία ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης είχε παθολογική αγάπη για τον Άρη.
Κλείσιμο