Ποιος είναι ο τυφλός φοιτητής που πήρε πτυχίο Φυσικής με άριστα!
Ο πρώτος τυφλός φοιτητής του Τμήματος και χάρη σε αυτόν, άλλαξε ο νόμος που έδινε στα πανεπιστημιακά Τμήματα τη δικαιοδοσία να μην δέχονται φοιτητές με αναπηρία.
Κλείσιμο