Αντιδρούν τα κόμματα στην πρόταση για τοποθέτηση της Β. Θάνου στην προεδρία της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Τα κόμματα εγκαλούν την κυβέρνηση ότι με την επιλογή της πλήττει την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής.
Κλείσιμο