Αυτές είναι οι βάσεις που θα έχουν οι Αμερικανοί στην Ελλάδα
Η Αθήνα θεωρεί ότι με την παραχώρηση ελληνικών εγκαταστάσεων, όχι μόνον δεν δίνει «γην και ύδωρ» στους Αμερικανούς, αλλά προκύπτουν σημαντικά οφέλη για τη θωράκιση της άμυνάς μας
Κλείσιμο