Έξοδος των εκδρομέων με τη βενζίνη στα… ύψη
Βαθιά το χέρι στην τσέπη πρέπει να βάλουν οι εκδρομείς του Πάσχα καθώς η τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευτεί στα ύψη.
Κλείσιμο