Μελέτες δείχνουν ύπαρξη φυσικού αερίου σε Ιόνιο – Κρήτη
Μελέτες της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) αποκαλύπτουν σημαντικές δομές που ενδεχομένως να οδηγούν στην ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή νοτίως της Κρήτης.