Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο πέλαγος
Έπεσαν οι υπογραφές για τις έρευνες υδρογονανθράκων σε δύο περιοχές του Ιονίου πελάγους.
Κλείσιμο