Υπόθεση Φλώρου: 16 οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι
Όλοι οι εμπλεκόμενοι, που έχουν κληθεί να καταθέσουν με την ιδιότητα του υπόπτου, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις 4 Φεβρουαρίου,