Όταν η αλήθεια σκεπάζει τη φασαρία των τελάληδων
Από τις… εκκενώσεις βόθρων – καθαρισμούς φρεατίων που ζητούν οι πωλητές σανού, στη… σιωπή των αμνών έπειτα από τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τη δίωξη Σκουτέρη και των συν αυτώ
Κλείσιμο