Οι διαιτητές είναι (εντελώς) γυμνοί
Αδέξιοι χειρισμοί από τον πρόεδρο της ΟΔΚΕ, Κώστα Μπούσια, έχουν φέρει σε δεινή θέση την Ομοσπονδία, στο θέμα της ένδυσης των διαιτητών
Η ΟΔΚΕ είναι εντελώς γυμνή