Τώρα σιωπή…
Λαλίστατος στις συνεντεύξεις ο πρόεδρος της ΕΟΚ, κωφεύει τώρα που ο νόμος διαλύει στην ουσία τα ερασιτεχνικά σωματεία
EOK : Επικίνδυνη ηγεσία
Κλείσιμο