Στόλτενμπεργκ: Μόνο με συμφωνία με την Ελλάδα για το όνομα η ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ
Η ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ μπορεί να γίνει ακόμα και άμεσα, με την υπογραφή του πρωτοκόλλου σύντομα μετά την εφαρμογή της συμφωνίας, κατά τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας.