Βαστάτε Τούρκοι τ’ άλογα, έρχεται ο Αυτιάς
Στο τσακ ήταν να χτυπήσει ο τουρκοφάγος Αυτιάς και μετά να φτάσουμε εις την πόλιν.
Κλείσιμο