Πήραν άδεια και οι υπόλοιπες έξι ομάδες
Αδειοδοτήθηκαν και οι υπόλοιπες έξι ομάδες της Football League των οποίων οι φάκελοι είχαν αρχικά απορριφθεί.
Κλείσιμο