Στάση εργασίας στα λεωφορία στις 28 Νοεμβρίου
Οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ.
Κλείσιμο