Κορωνοϊός - Γερμανία: Εταιρικά ομόλογα με εγγύηση του γερμανικού Δημοσίου
Στόχος η ενίσχυση επιχειρήσεων που δεν έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους στις αγορές λόγω της κρίσης του κορωνοϊού