Κοιτάζοντας τις «συμμορίες»…
Η σύνθεση και οι σκοποί, σε πολλούς συνδέσμους οργανωμένων οπαδών, έχουν μετεξελιχθεί συν τω χρόνω κι όσο αρνείται η Πολιτεία να εφαρμόσει το ήδη υπάρχον αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, τόσο το πράγμα θα αγριεύει...
Κλείσιμο