Πλαστές ενημερότητες: Και οι 46 ήταν αθώοι!
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών αποφάσισε να απαλλάξει όλους τους κατηγορούμενους του σκανδάλου των πλαστών φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
Κλείσιμο