Όχι άλλα ανόητα διλήμματα
Ο Σάριτς πρέπει να είναι ελεύθερος να βελτιωθεί, δίχως να σκέφτεται τι βαραίνει περισσότερο…
Κλείσιμο