Συνεργασία SEAT και Telefónica
Η SEAT και Telefónica ανακοίνωσαν πρόγραμμα συνεργασίας για την εξέλιξη της κινητικότητας σε αστικές περιοχές.     
Κλείσιμο