Κλείσιμο
Con-Troll: Μπουμ...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΒΡΑΧΑΛΗ

arrow-back