Γιατί χτυπάμε ξύλο;
Από πού βγήκε η διάσημη παροιμία.
Κλείσιμο