Περισσεύει ο κυνισμός και η απανθρωπιά στα σύνορα της «Ευρώπης – Φρούριο»
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει σε μια επικίνδυνη και απάνθρωπη πολιτική για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό.
Να σπάσει το φράγμα του κυνισμού
Κλείσιμο