Ελένη Φιλίνη: Ο λόγος που δεν παντρεύτηκε ποτέ
«Οι σχέσεις καταλήγουν ο ένας να θέλει να βγάλει τα μάτια του άλλου»!