Ούτε τα προσχήματα
«Θέλει η πουτ@ν@ να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει» λέει ο λαός. Μοιάζει να ταιριάζει γάντι σε τρία μέλη της ΚΕΔ.