Ας είναι και Αζέροι, μακριά από Κομίνη-Κασναφέρη
Να σκεφτεί κι ο δικαστής που θα στείλει στη μπουζού τους πρώτους κατηγορούμενους «πω πω κρίμα είναι, τόσους έχωσα μέσα, ας αθωώσω τους υπόλοιπους».
Κλείσιμο