Κουκουλιάς : «Λίγο μπάσκετ, λίγο Άρη και πολλή βοήθεια στον συνάνθρωπο»
Ο γιατρός της κίτρινης ΚΑΕ μίλησε για την Τράπεζα Αίματος, που διοργάνωσε η ομάδα.