Αριστερά και καταστάσεις τύπου Μόριας δεν συμβιβάζονται
Η συνεχιζόμενη τραγική κατάσταση στη Μόρια αποτελεί την καθημερινή διάψευση της «αριστερής ευαισθησίας» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Κλείσιμο