Όπως κλέψανε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, θα κλέψουνε τη Μακεδονία
ΔΕΥΤΕΡΟΣ γύρος συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία. Την άλλη Τετάρτη 6 Ιουνίου, σε Αθήνα Θεσσαλονίκη και λοιπές επιλεγμένες πόλεις. Και γιατί όχι; Έχει καμιά άλλη δουλειά να κάνει ο κομψευόμενος ιατρός, που ακούει στο όνομα Γεώργιος Πατούλης; Ή θα βγάζει σέλφι μετά της βακέτας ή θα τρέχει δεξιά κι αριστερά για την πατρίδα και το έθνος. […]
One Channel
Κλείσιμο