Έφτιαξε και ο ΣΥΡΙΖΑ τη δική του Ψωροκώσταινα
Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε να επαναφέρει στην ελληνική κοινωνία ένα αίσθημα αξιοπρέπειας. Και κατάφερε απλώς να προσθέσει τη δική του παραλλαγή στο μοτίβο της Ψωροκώσταινας.
Κλείσιμο