Τα κριτήρια θα είναι πιο αυστηρά
Οι Εμμανουηλίδης, Μαυρομμάτης, Θεοχάρης κέρδισαν νέα συμβόλαια, το πιθανότερο είναι να συμβεί το ίδιο με Μπουζούκη, Χατζηγιοβάνη, ωστόσο, το επόμενο βήμα είναι και το πιο απαιτητικό.
Κλείσιμο