Βέρτης: Αυτές τις δουλειές έκανε πριν γίνει τραγουδιστής
«Τα χέρια μου έχουν ακόμη κάλλους».
Κλείσιμο