Ανακαλεί το υπ. Παιδείας την πρόκληση σε εκδήλωση θρησκευτικής οργάνωσης
Η συγκεκριμένη θρησκευτική οργάνωση εντάσσεται στο κίνημα κατά των αμλβώσεων, ενώ παλιότερα είχε τοποθετηθεί κατά της εισαγωγής στα σχολεία του μαθήματος της Σεξουαλικής Αγωγής.
Κλείσιμο