Ανοίγουν 12.500 σπίτια με επιδότηση έως 4.000 ευρώ

Ανοίγουν 12.500 σπίτια με επιδότηση έως 4.000 ευρώ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα n Οι κατοικίες θα πρέπει να νοικιαστούν για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Την ευκαιρία να ανακαινίσουν τα σπίτια τους τα οποία είναι κλειστά – κενά τα τελευταία τρία χρόνια, λαμβάνοντας επιδότηση έως 4.000 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι στη συνέχεια θα τα νοικιάσουν, έχουν 12.500 ιδιοκτήτες που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».

Μετά την ανακαίνιση οι κατοικίες θα πρέπει να νοικιαστούν για τουλάχιστον τρία χρόνια, με τους ιδιοκτήτες τους να είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα τιμολόγια των εργασιών ανακαίνισης καθώς και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο του σπιτιού.

Διαβάστε επίσης: Στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ: Οι σίγουροι για Φενέρ και ο φορμαρισμένος Γιόβετιτς

Οσοι δεν τηρήσουν τους όρους του προγράμματος θα κληθούν να επιστρέψουν στο κράτος τα χρήματα της επιδότησης που έλαβαν για την ανακαίνιση της κατοικίας.

Η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος άνοιξε τον δρόμο για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους και θα «τρέξει» το πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει το 40% του συνολικού ποσού της ανακαίνισης με ανώτατο όριο δαπανών τα 10.000 ευρώ και ανώτατο όριο επιδότησης τα 4.000 ευρώ.

Με το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» εκτιμάται ότι περίπου 12.500 κλειστά ακίνητα επιφάνειας έως 100 τ.μ. θα ανακαινιστούν για να διατεθούν στη συνέχεια στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, η οποία δοκιμάζεται από την έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων και τα υψηλά ενοίκια.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ:

Κριτήρια
Στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» συμμετέχουν ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων για μια κατοικία εφόσον:

– διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%,

– το ακίνητο αποτελεί κατοικία, διαμέρισμα ή μονοκατοικία, έχει έκταση έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

– έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ,

– το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών,

– οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε έτη (από 1ης Ιανουαρίου 2019) και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Δαπάνες. Οσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι 10.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματος ορίζονται:

– δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου (ανακαίνιση μπάνιου, αντικατάσταση δαπέδων, επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων),

– δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών,

– δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής,

– δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών / εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών / εγκρίσεων) ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως 700 ευρώ.

Επιδότηση
Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών, δηλαδή έως 4.000 ευρώ, και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

– τα σχετικά τιμολόγια να εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

– μετά την ανακαίνιση οι ιδιοκτήτες να προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών.

Προκαταβολή επιδότησης. Μέρος της επιδότησης δύναται να προκαταβάλλεται. Η προκαταβολή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου της επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο, δηλαδή έως 2.000 ευρώ.

Αίτηση
Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται σε ειδική πλατφόρμα, επιλέγει τον ΑΤΑΚ του ακινήτου για το οποίο αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα και συμπληρώνει το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης.

Απόδειξη και έλεγχος δαπανών
Η πραγματοποίηση των πληρωμών για τις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης, άλλως η εγκριτική απόφαση ανακαλείται, το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και δεν μπορεί να εκδοθεί νέα εγκριτική απόφαση για το ίδιο ακίνητο και τον ίδιο δικαιούχο. Παράταση του χρονικού διαστήματος των 6 μηνών δεν είναι δυνατή.

Εκμίσθωση ακινήτου. Μετά την πραγματοποίηση των πληρωμών των επιλέξιμων δαπανών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προβεί στην εκμίσθωση του επιλέξιμου ακινήτου για χρονικό διάστημα 3 ετών, με υποβολή της δήλωσης μισθωτηρίου στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ εντός 9 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

Το ακίνητο δεν μπορεί να εκμισθωθεί σε νομικά πρόσωπα, ενώ παράλληλα δεν είναι δυνατή ούτε η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση χρήσης του ακινήτου.

Πληρωμή επιδότησης
Υστερα από έλεγχο, το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται στον λογαριασμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει ο δικαιούχος.

Πηγή: In.gr

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ