Ανοίγουν 12.500 σπίτια με επιδότηση έως 4.000 ευρώ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα n Οι κατοικίες θα πρέπει να νοικιαστούν για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Μιχάλης Λυτρίβης