56,1 εκ. για την αποζημίωση των πληγέντων απ’ το «Αγία Ζώνη ΙΙ»
ήφισμα για έγκριση εκταμίευσης 56,1 εκ. ευρώ αναμένεται να καταθέσει στα διοικητικά του όργανα το Διεθνές Κεφάλαιο Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPC Funds) προκειμένου να αποζημιωθούν οι πληγέντες από τη διαρροή του «Αγία Ζώνη ΙΙ». Το συνολικό ποσό θα προέλθει σε μικρότερο βαθμό από την ασφαλιστική κάλυψη του πλοιοκτήτη και σε μεγαλύτερο από τις […]
Κλείσιμο