Δήμου: «Η διαιτησία να περάσει στους διαιτητές! Μακριά η ΕΟΚ, αλλά και ο ΕΣΑΚΕ»
Ο ιδρυτής της ΟΔΚΕ και μέλος του Hall Of Fame μίλησε για όλους και για όλα αναφορικά με όσα πρέπει να αλλάξουν στον χάρτη της ελληνικής διαιτησίας.
Κλείσιμο