Μοιράζουν λεφτά όπως μπορούν: Επιστροφή φόρου σε χιλιάδες δικαιούχους πριν τη κάλπη
Η εντολή πληρωμής αφορά φορολογούμενους οι οποίοι υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2018 μέχρι 12/05/2019, με αποτέλεσμα εκκαθάρισης πιστωτικό και κατά τον έλεγχο βρέθηκαν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Η πληρωμή μέσω των τραπεζών αφορά 84.317 δικαιούχους, με συνολικό ποσό 20,73 εκατ. ευρώ.
Κλείσιμο