Πρωταθλητές οι Μιτάκης και Μάντης – Καγιαλής
Στα 470 πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής των ΙΟΠ και ΝΟΚΒ με 17 β. σε 9 ιστιοδρομίες.
Κλείσιμο