Να η ευκαιρία
Η ΕΟΚ έχει την ευκαιρία να… διορθώσει το λάθος και να νομιμοποιήσει την παράνομη Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.