Αναδιάρθρωση χρειάζεται ο εγκέφαλος των κυβερνώντων, όχι η Λίγκα
Στην προ Γκαγκάτση εποχή, αν ακουγόταν το όνομα Ρεχάγκελ, η αντίδραση θα ήταν «ποιος είναι τούτος ο Ρεχάγγελος; Από ποια κλαδική ήρθε συστημένος;».
Κλείσιμο