Η αριστερά των αγώνων και οι αριστεροί των πολυθρόνων
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να παρουσιάσει προεκλογικά αγωνιστική ταυτότητα, την ώρα που έχει απομακρυνθεί ανεπίστρεπτα από αυτή.
Κλείσιμο