Δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα τα κανάλια
Οι πληροφορίες για νέα βελτιωμένη προσφορά για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Άρη είναι λογικό επακόλουθο της δυναμικής που βγάζει.
Κλείσιμο