Συμφώνησαν για αλλαγές στη διαιτησία, καταθέτουν προτάσεις στην ΕΟΚ
Οι ιδιοκτήτες των ομάδων συμφώνησαν για αλλαγές στη διαιτησία – Η επιτροπή εργασίας θα συζητήσει τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί και θα διαμορφώσει το τελικό κείμενο, το οποίο θα καταθέσει στην ΕΟΚ.
Κλείσιμο