Από τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», στους «Χαζοχαρούμενους Τρομοκρατημένους»
Αναρωτιέμαι τι περισσότερο ή διαφορετικό δείχνει το βίντεο Σαββίδη, από αυτό που όλοι γνωρίζαμε και προκύπτει από την αρχική εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο.
Κλείσιμο