Εκπτώσεις στον ΚΑΠ από την ΕΠΟ της εξυγίανσης
Η νέα τιμωρία για διακοπή αγώνα πριν από τη λήξη του και το -2 που έβγαλε φτερά.