Όταν η «εξυγίανση» είναι για τα πανηγύρια!
Περιμένουμε να δούμε τώρα αν, πότε και πώς θα ξεδιπλωθεί το σχέδιο για να εκπαραθυρωθεί ο κ. Μπαταγιάννης από την προεδρία του συνεταιρισμού. Για να αρχίσουν πάλι τα «πανηγύρια»…
Κλείσιμο